Yushima Tenmangu

4 1评论
Photo: Takane Shoji / JT

此页面并不完整——请浏览英文页面或是联络我们以在翻译版本上注册兴趣。

信息

地址

3-30-1 Yushima, Bunkyo City, Tokyo (地图) (路线)

营业时间

6:00 - 20:00 现正开放

开放时间

星期一 6:00 - 20:00
星期二 6:00 - 20:00
星期三 6:00 - 20:00
星期四 6:00 - 20:00
星期五 6:00 - 20:00
星期六 6:00 - 20:00
星期天 6:00 - 20:00
假期 6:00 - 20:00

价格

¥500

电话号码

03-3836-0753

网站

yushimatenjin.or.jp

Yushima Tenmangu

4

1评论
  • 5 星 0
  • 4 星 1
  • 3 星 0
  • 2 星 0
  • 1 星 0

评论

发掘附近

Ameyoko

4 (3 评论)

东京 距离0.6千米
探索东京

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.