Shiki Theatre Natsu

0 0评论
照片由: Shinagawa Sightseeing Agency

此页面并不完整——请浏览英文页面或是联络我们以在翻译版本上注册兴趣。

信息

地址

2-1-18 Hiromachi, Shinagawa-ku, Tokyo (地图) (路线)

网站

shiki.jp

备品

  • 免费停车场
  • 问询柜台
  • Kids menu
  • Live music
  • Restroom

Shiki Theatre Natsu

0

0评论
  • 5 星 0
  • 4 星 0
  • 3 星 0
  • 2 星 0
  • 1 星 0

评论

关于Shiki Theatre Natsu的问题?

问问我们的社群

发掘附近

探索东京