Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine

5 1评论
Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine

此页面并不完整——请浏览英文页面或是联络我们以在翻译版本上注册兴趣。

信息

地址

1-1 Miyacho, Fujinomiya, Shizuoka (地图) (路线)

营业时间

5:30 - 19:30 现正开放

开放时间

星期一 5:30 - 19:30
星期二 5:30 - 19:30
星期三 5:30 - 19:30
星期四 5:30 - 19:30
星期五 5:30 - 19:30
星期六 5:30 - 19:30
星期天 5:30 - 19:30
假期 5:30 - 19:30

价格

免費入場

电话号码

0544-27-2002

网站

fuji-hongu.or.jp

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine

5

1评论
  • 5 星 1
  • 4 星 0
  • 3 星 0
  • 2 星 0
  • 1 星 0

评论

发掘附近

探索静冈

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.