Todaiji

4.8 4评论
Todai-ji (Photo: Tōdai-ji Kon-dō – Wiiii / CC BY-SA 3.0)

此页面并不完整——请浏览英文页面或是联络我们以在翻译版本上注册兴趣。

信息

地址

406-1 Zoshicho, Nara (地图) (路线)

位于

Nara Park

营业时间

7:30 - 17:30 现正开放

开放时间

星期一 7:30 - 17:30
星期二 7:30 - 17:30
星期三 7:30 - 17:30
星期四 7:30 - 17:30
星期五 7:30 - 17:30
星期六 7:30 - 17:30
星期天 7:30 - 17:30
假期 7:30 - 17:30

网站

todaiji.or.jp

备品

  • 问询柜台
  • 祈祷室

特别之处

  • UNESCO世界遗产

相关文章

1 篇文章

Todaiji

4.8

4评论
  • 5 星 3
  • 4 星 1
  • 3 星 0
  • 2 星 0
  • 1 星 0

评论

发掘附近

探索奈良

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.