Nishi Hongan-ji

0 0评论
Photo: Leonid Andronov / Shutterstock.com

此页面并不完整——请浏览英文页面或是联络我们以在翻译版本上注册兴趣。

信息

地址

Hanayacho-sagaru, Horikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8501 (地图) (路线)

营业时间

5:30 - 17:00 Closed now

开放时间

星期一 5:30 - 17:00
星期二 5:30 - 17:00
星期三 5:30 - 17:00
星期四 5:30 - 17:00
星期五 5:30 - 17:00
星期六 5:30 - 17:00
星期天 5:30 - 17:00
假期 5:30 - 17:00

价格

免费入场

电话号码

075-371-5181

网站

hongwanji.or.jp

备品

  • 问询柜台
  • 祈祷室

特别之处

  • UNESCO世界遗产

Nishi Hongan-ji

0

0评论
  • 5 星 0
  • 4 星 0
  • 3 星 0
  • 2 星 0
  • 1 星 0

评论

关于Nishi Hongan-ji的问题?

问问我们的社群

发掘附近

探索京都