13 เมษายน
26 พฤษภาคม

โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ 2024

งานฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึริ

活动地点: Fuji Motosuko Resort 活动时间: 13 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2024

ฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึตริ (Fuji Shibazakura Matsuri) งานเทศกาลดอกชิบะซะกุระ หรือดอก phlox มีขึ้นทุกปีในช่วงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ในปี 2014 นี้ งานเทศกาลมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 1 มิถุนายน ที่ทะเลสาบโมะโตะซุโกะ (Motosuko) หนึ่งในทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิ (Fuji Five Lake) หรือฟูจิโกะโคะ (Fujigoko)

0
0
这篇文章对你有帮助吗?
帮助我们改善 JapanTravel.com
回馈意见

请留言

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.